หมวดหมู่: แบบบ้านไม้

แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ใต้ถุนสูง ยกพื้น ประหยัดต้นทุนและพลังงาน

  แบบบ้านไม้ 2 ชั้น ตกแต่งบ้าน ไร้สารเคมี ประหยัดต้นทุน ประหยัดพลังงาน แบบบ้านไม้สองชั้นในกลางป