หมวดหมู่: แบบบ้านสามชั้น

เจ๋ง! สถาปนิกสร้าง เมืองโนอาร์ เมืองลอยน้ำแห่งอนาคต ป้องกันภัยพิบัติ

เจ๋ง! สถาปนิกสร้าง เมืองโนอาร์ เมืองลอยน้ำแห่งอนาคต ป้องกันภัยพิบัติ ภาพ สิ่งก่อสร้างดังต่อไปนี้ แลด

บ้านนอก(กรุง)1 บ้านศาลายา บ้านริมทางรถไฟคั่นด้วยคูนํ้า คลองสามบาทอยู่หลังบ้าน

บ้านนอก(กรุง)1 บ้านศาลายา บ้านริมทางรถไฟคั่นด้วยคูนํ้า คลองสามบาทอยู่หลังบ้าน บ้านศาลายา บ้านนอก(กรุ